Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Д.O.O. „БЕОИНГ-ПРОИЗВОДЊА“ Панчево основано је 02.02.1993.год. Од првог дана основна делатност нам је производња разних бетонских елемената намењених за грађевинарство, тако да се у нашем производно-продајном програму налазе :

 • Димњаци (трослојни монтажни димњаци)
 • Вентилациони канали (једноканални, двоканални и троканални)
 • Бетонски блокови
 • Бетонска галантерија :
  - Чесме (слободностојеће и зидне)
  - Жардињере за цвеће
  - Клупе
  - Бетонске корпе за смеће са поцинкованим улошком
  - Бетонски столови (округли фи 80 цм и четвртасти 140х80 цм)
  - Бетонски сто за стони тенис
  - Роштиљи
  - Кугле за ограничавање паркирања (фи 10, фи 20 и фи 30 цм, са и без постоља). Kугле могу     послужити и као завршне капе за стубове ограде.
  - Сливничке решетке
  Базенски ивичњаци
  Капе за ограде и стубове (двоводне, четвороводне и степенасте)
 • Бетонски елементи за поплочавање :
  Разне плоче за поплочавање (класичне и „кулие“)
  Ивичњаци
  Сливници
 • Шамотне плоче
 • VELUX кровни прозори

За све ове године трудимо се да својим квалитетом производа и услуга максимално
испоштујемо своје купце, што ће мо чинити и даље.