Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Бетонске клупе

Бетонска клупа димензије 215х40х55 цм.

Клупа се израђује од ливеног бетона.
Клупа се састоји из: два стуба 40х40х40(50) цм
и плоче 185х40х9 цм. Стуб по целој висини 
(на делу где належе плоча)има отвор фи 15,5 цм.
Плоча је армирана двоструком арматурном мрежом,
а на крејевима из плоче према доле вире “бркови”
од арматуре. Клупа се испоручује у сивој боји (боји бетона).

Бетонска клупа димензије 215х40х55 цм.Клупа се израђује од ливеног бетона.Клупа се састоји из: два стуба 40х40х40(50) цм и плоче 185х40х9 цм. Стуб по целој висини (на делу где належе плоча) има отвор фи 15,5 цм. Плоча је армирана двоструком арматурном мрежом, а на крејевима из плоче према доле вире “бркови” од арматуре. Клупа се испоручује у сивој боји (боји бетона). Дрвено седиште димензије: 42х185х4 цм, израђује се од квалитетне чамове грађе. Састоји се из пет гредица које су обрађене са три стране и чије су видљиве ивице оборене. Гредице седишта се причвршћују на три места за дашчице од водоотпорне блажујке, димензије 8х39,5х2 цм.

Дрвено седиште се заштићује са једним премазом фирнајсом
и два премаза лазурним премазом у тону по избору наручиоца.