Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ДИМЊАЦИ

ТРОСЛОЈНИ МОНТАЖНИ ДИМЊАК

Трослојни монтажни димњак састављен је од индустријски израђених елемената који по својој конструкцији и квалитету употребљених материјала обезбеђују беспрекорно функционисање и трајност.

УНУТРАШЊА ОБЛОГА ДИМЊАКА

Унутрашња облога димњака, односно керамичке димњачке цеви, израђују се од техничке керамике и пеку на 1100 степени целзијусових, што обезбеђује њихову ватросталност, киселоотпорност, непропусност за гасове, отпорност на температурне промене у димњаку и довољну чврстоћу за зидање високих димњака. Округли пресек керамичке димњачке цеви осигурава најповољнији проток димних гасова уз минималне отпоре, као и најлакше чишћење. Димњачке цеви које улазе у састав нашег димњака производи „SCHIEDEL“.

ТРАКА ОД МИНЕРАЛНЕ ВУНЕ (УЖЕ) - ИЗОЛАЦИЈА

Трака од минералне вуне (уже) се поставља око цеви (у простор између цеви и облоге) са преклопом од минимум 5 цм, увек на месту споја двају плаштева. Уже има троструку функцију: обезбеђује вертикалност керамичке димњачке цеви, омогућује дилатацију цеви и спречава упадање малтера између цеви и облоге димњака. Уже и ваздушни слој између цеви и плашта димњака обезбеђују термоизолацију плашта димњака, односно спречавају да температура димних гасова из керамичке цеви димњака доспе на спољну површину плашта димњака. Уже производимо од KNAUF вуне у ролни, дебљине 5 цм. У новије време се у место ужета од минералне вуне користи изолација од камене вуне (која је савијена у облику керамичке цеви), која се убацује у простор између плашта димњака и керамичке цеви димњака. Изолација такође има троструку функцију : обезбеђује вертикалност керамичке димњачке цеви, омогућује дилатацију цеви и спречава упадање малтера између цеви и облоге димњака. Поред тога изолација повећава термоизолацију керамичке цеви димњака, тако да се брже постигне радна темература димњачке цеви, спорије се хладе, а самим тим се и смањује могућност појаве кондензата у димњаку.

СПОЉНА ОБЛОГА (ПЛАШТ) ДИМЊАКА

Спољна облога (плашт) димњака се израђује од лакоагрегатног бетона, ради лакшег транспоорта и монтаже димњака. Плашт димњака има довољну чврстоћу за зидање високих димњака. Плашт димњака штити унутрашње елементе димњака и обезбеђује потребну статичку стабилност димњака (у свему према пројектној документацији објекта у коме се зида димњак).

ИЗБОР ВИСИНЕ ДИМЊАКА

Висина димњака зависи од висине објекта у коме се димњак зида, висине околних објеката и конфигурације терена. При избору висине димњака обавезно треба имати у виду локалне метеоролошке услове. Радна висина димњака је висина од прикључка за котао до врха димњака. Размак између два прикључка не сме бити мањи од 30 цм, ни већи од 4 м1. Висина од ложишта задње пећи до врха димњака не сме бити мања од 4,5 м1. У супротном је потребно за последњи прикључак извести посебан димњак.

ИЗБОР ПРЕСЕКА ДИМЊАКА

Само правилно изабрана димензија димњака омогућује правилно функционисање како димњака тако и прикљученог котла. При избору пресека димњака водити рачуна о грејној површини, врсти и капацитету котла, врсти горива (течнп, чврсто, гасовито) и висини димњака. Мањи пресек димњака изазива сметње у одвођењу димних гасова, а предимензионисани пресек проузрокује пребрзо хлађење димних гасова, што доводи до стварања кондензата и киселине која агресивно делује на димњак. Отворена ложишта (камини) захтевају, због отвореног сагоревања, већи пресек димњака, који се одабира у зависности од чеоне површине (екрана) камина. Наш производно–продајни програм обухвата димњаке следећих пречника : фи 14 цм ; фи 16 цм ; фи 18 цм ; фи 20 цм ; фи 25 цм и фи 30 цм.

282 Бетонска капа 40/20 40х40 20х20
284 Бетонска капа 50/30 50х50 30х30
285 Бетонска капа 60/40 60х60 40х40


БЕТОНСКА КАПА ЗА ДИМЊАЧКЕ И ВЕНТИЛАЦИОНЕ КАНАЛЕ

Бетонска капа је израђена од ливеног бетона. Састоји се из три прстена и четвороводног поклопца. Елеменати капе се спајају цементним малтером или грађевинским лепком. Капа се може фарбати бојама за бетон или разним фасадним бојама отпорним на
атмосферске утицаје. Бојење није урачунато у цену. Капа се монтира на кровну плочу димњака која се лије на лицу места.

    Шифра     Назив    

Спољна
мера
(цм)

 

 

Димензије
отвора
(цм)

 

 

     282      Бетонска капа 40/20      40х40      20х20    
     284      Бетонска капа 50/30      50х50      30х30    
     285      Бетонска капа 60/40      60х60      40х40    

 


ДИМЊАК ИЗОЛАЦИЈА

У новије време, уместо ужета од минералне вуне користи се изолација од камене вуне (која је савијена у облику керамичке цеви), која се убацује у простор између плашта димњака и цеви димњака. Изолација има троструку функцију : обезбеђује вертикалност димњачке цеви, омогућује дилатацију цеви и спречава упадање малтера између цеви и облоге димњака. Поред тога изолација повећава термоизолацију керамичке цеви димњака, тако да се брже постигне радна темература димњачке цеви, спорије се хладе, а самим тим се и смањује могућност појаве кондензата у димњаку. Приликом монтаже димњака прво се постављају бетонске облоге, затим се у њих убаци изолација и онда се у изолацију поставља димњачка цев.

   

Напомена :
Водите рачуна да
приликом монтаже
димњака правилно
окренете димњачке
цеви (женски фалц
на горе).

     

 


МЕТАЛНА КАПА ЗА ДИМЊАК

Примењује се за димњаке > фи 14 цм, фи 16 цм, фи 18 цм, фи 20 цм и фи 25 цм. Метална капа се уграђује у бетонски прстен - венац yа металну капу, а све yаједно се уграђује у кровну плочу димњака. Метална капа се састоји иy > два алуминијумска поклопца - горњи (већи) и доњи (мањи), три бреyона од алуминијумске шипке фи 10 мм, 6 ком. матица и 6 ком. подлошки фи 10 мм. Метална капа се ставкапрема доњој слици.

 

 

 


281 Метална капа
Венац за вентуриус :

290 за димњак фи 14
291 за димњак фи 16
292 за димњак фи 20
293 за димњак фи 25

   

 

ПРЕУЗМИТЕ УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ